THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
20/12/2015 | 1592 lượt xem
 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Và kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Đến dự đại hội có các đại biểu đại diện cho: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Tổng Công ty Dược Việt Nam, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 và Tổ giúp việc.

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các Tờ trình về Điều lệ hoạt động của Công ty; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thù lao của HĐQT, Lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2016; Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Các cổ đông dự Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 thành viên (Chi tiết tại Biên bản và Nghị quyết đại hội).

Sau đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp phiên họp đầu tiên và thống nhất:

1.     Bầu Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT

2.     Bổ nhiệm Ông Nguyễn Doãn Liêm làm Tổng giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật.

 

Ban kiểm soát họp và thống nhất bầu bà Lường Thị Kim Thanh là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Kể từ ngày 01/01/2016 Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

 

Trân trọng thông báo!
 
 
 

 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: