ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
05/12/2015 | 1781 lượt xem

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội cổ đông lần thứ nhất

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

                                                ----------------------------------------------------------------------

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Công ty TNHH MTV Dược phẩm trung ương 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, cụ thể:

1.      Thời gian: 14h00 ngày 17/12/2015

2.      Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 – Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1

                  356A, Đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

3.      Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

4.      Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp.

5.      Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: http://www.cpc1.com.vn

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6.      Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội chậm nhất 10h00 ngày 14/12/2015;

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất 10h00 ngày 14/12/2015 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

            Địa chỉ: 356A, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

            Điện thoại: 04.3864 3306 hoặc 04.3664 8102                        Fax: 04.3864 1366

            Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng – Phòng Tổ chức hành chính

            Điện thoại: 04. 3664 8102 hoặc 0915 331 669.

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú: Khi tham dự đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo CMND

1) Chương trình làm việc Đại hội đồng Cổ Đông

 

2) Thư mời họp Đại hội đồng Cổ Đông

 

3) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ Đông (cá nhân)

 

4) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ Đông (theo nhóm)

 

5) Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ Đông

 

6) Thông báo đề cử thành viên HĐQT, BKS

 

7) Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS (cá nhân)

 

8) Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo nhóm)

 

9) Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT, BKS

 

10) Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông

 

11) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

 

12) Tờ trình thông qua điều lệ Công ty kèm theo điều lệ Công ty

 

13) Điều lệ Công ty

 

14) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016

 

15) Báo cáo phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

 

16) Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

 

17) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

 

18) Tờ trình Đại hội Cổ đông

 
Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: