Thông báo v/v tạm hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
01/04/2020 | 211 lượt xem

Thông báo tạm hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: