Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
16/08/2019 | 629 lượt xem
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của 03 Cổ đông sau:
 
1) Cổ đông Đào Xuân Thành - Mã sổ cổ đông: 020249
 
- Giấy đề nghị cấp lại GCNSHCP Đào Xuân Thành (Download)
 
2) Cổ đông Phạm Công Khanh - Mã số cổ đông: 020142
 
- Giấy đề nghị cấp lại GCNSHCP Phạm Công Khanh (Download)
 
3) Cổ đông Lê Thị Minh Thùy - Mã số cổ đông: 020272
 
- Giấy đề nghị cấp lại GCNSHCP Lê Thị Minh Thùy (Download)
 
Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: