Điều Lệ Công Ty
31/07/2017 | 811 lượt xem

1) Điều lệ Công ty (Download)

2) Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ nhất ngày 21/04/2017 (Download)

3) Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ hai ngày 23/04/2018 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: