THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG BÁN THANH LÝ LẦN 1 NĂM 2015

Theo thông báo số 3180/TB-CTDPTƯ1-TCHC ngày 12/11/2015 "Về việc bán thanh lý lần 1 năm 2015". Do sơ suất trong khâu rà soát nội dung của "Bảng tổng hợp công cụ dụng cụ bán đấu giá" tại mục số 51 và 52. Công ty xin thông báo đính chính bổ xung thông tin như sau:

 

STT

Tên tài sản

(nội dung cũ)

Tên tài sản

(nội dung thay đổi, bổ xung)

Số

Lượng

Giá tiền

 

51

Pallet nhựa

Pallet gỗ

Kích thước 0,8m x 1,2m x 0,15m

1600

240.000.000

52

Pallet nhựa

Pallet nhựa 1,0m x 1,2m x 0,15m

1000

99.000.000

 Thông báo về việc đính chính nội dung bán thanh lý lần 1 năm 2015