BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023
19/04/2023 | 1514 lượt xem

1) Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 (DOWNLOAD)

2) CV Số 882/CPC1-TCKT v/v Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQHĐKD Quý 1 năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo Quý 1 năm 2022 (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax:
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: