ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
27/04/2023 | 1664 lượt xem

          Sáng ngày 26/4/2023, tại trụ sở chính, số 87 Nguyễn Văn Trỗi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (CPC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022, thảo luận, biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

          Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP có Ông Đinh Xuân Hấn - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng đại diện khác của Tổng công ty. Chủ tọa điều hành Đại hội Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 gồm: Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch HĐQT, Ông Công Việt Hải - Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT. Tham gia Đại hội còn có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc của Công ty cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền, đại diện cho 19.534.891 cổ phần - chiếm 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tọa

          Tại Đại hội, CPC1 đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng sau: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và các Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

          Báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo CPC1 chia sẻ: Năm 2022 là năm có nhiều thay đổi sau đại dịch Covid-19, ngành Dược Việt Nam nói chung và Công ty CPC1 nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí của HĐQT, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt kế hoạch và tăng trưởng với tỷ lệ cao so với những năm trước, tạo tiền đề tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2022, Công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng các cơ chế kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu và tăng năng suất lao động; Tích cực tìm kiếm, đàm phán với các nhà sản xuất dược phẩm trong nước và các đối tác nước ngoài nhằm khai thác, phát triển sản phẩm mới; Tăng cường công tác quản trị chi phí hoạt động, tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ; Xây dựng phương án triển khai phần mềm ERP thay thế phần mềm BFO hiện tại để đáp ứng các yêu cầu về quản lý, quản trị, kiểm soát rủi ro và tăng hiệu suất làm việc.

Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tại Đại hội

          Năm 2023 được dự báo là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2022, phát triển kinh tế của Việt Nam năm 2023 không chỉ nằm trong khó khăn chung của thế giới, mà còn gắn liền với những bất cập, tồn tại và hạn chế kéo dài của nền kinh tế. Triển vọng ngành dược sau đại dịch sẽ ổn định ở hầu hết khía cạnh, nhưng suy thoái kinh tế có thể làm đình trệ chi tiêu chăm sóc sức khỏe. Đón nhận những thời cơ, vượt qua mọi thách thức, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Công Việt Hải – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tại đại hội

          Đại hội cũng đã dành thời gian để các cổ đông thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan trong các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi cổ đông

Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT trả lời câu hỏi cổ đông

          Đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Ông Đinh Xuân Hấn - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu ý kiến khẳng định Tổng công ty đánh giá cao những nỗ lực của CPC1 trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022. Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP cam kết luôn đồng hành, sát cánh và hỗ trợ CPC1 trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Đinh Xuân Hấn tin tưởng và đề nghị Ban Lãnh đạo, các CBNV CPC1 với chiến lược kinh doanh, quyết định đúng đắn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và hy vọng Công ty CPC1 sớm trở thành doanh nghiệp thứ 7 trong số các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đạt lợi nhuận với mức trên 100 tỷ đồng.

Ông Đinh Xuân Hấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP phát biểu tại Đại hội

          Các nội dung trình tại Đại hội đã được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Ban Lãnh đạo CPC1 chụp ảnh kỉ niệm cùng các đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội.

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các cổ đông, các nhà đầu tư trong việc giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty CPC1 và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax:
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: