Báo cáo tài chính năm 2023
15/03/2024 | 598 lượt xem

- Báo cáo tài chính năm 2023 (Download)

- CV Số 530/CPC1-TCKT v/v giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQHĐKD năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo năm 2022 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax:
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: