Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán/đăng ký giao dịch trên sàn Upcom
12/06/2017 | 451 lượt xem

 

1) THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN SÀN UPCOM (DOWNLOAD)

 

2) MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (DOWNLOAD)

 

3) PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN (DOWNLOAD)

 

4) GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỂ CỔ ĐÔNG (DOWNLOAD)

 

5) TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (DOWNLOAD)

 

6) MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (DOWNLOAD)

 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: