Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc 30 tháng 06 năm 2019
14/08/2019 | 917 lượt xem

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin gửi tới Quý Cổ đông bản Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc 30 tháng 06 năm 2019 và bản giải trình số liệu báo cáo tài chính.

1) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30 THÁNG 6 NĂM 2019 (DOWNLOAD)

2) GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: