Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và công văn giải trình số liệu BCTC bán niên 2020
14/08/2020 | 1040 lượt xem

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và công văn giải trình về số liệu báo cáo tài chính 2020 và số liệu lũy kế báo cáo tài chính Quý 2/2020.

1) Báo cáo tài chính giữa niên độ cho giai đoạn tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020 (Download)

2) Công văn giải trình về số liệu báo cáo tài chính 2020 và số liệu lũy kế báo cáo tài chính Quý 2/2020 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: