Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự ĐH Cổ đông 2018
16/03/2018 | 395 lượt xem

Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự ĐH Cổ đông (Download)

Thông báo chốt danh sách Cổ đông phục vụ việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: