Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2018
23/04/2018 | 99 lượt xem

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (Download)

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (Download)

- Một số hình ảnh tại Đại hội:

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: