Nghị quyết về việc mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
13/08/2018 | 774 lượt xem

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: