ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022
06/04/2022 | 1303 lượt xem

I. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Download)

II. Tài liệu phục vụ Đại hội

1) Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Download)

2) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Download)

3) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Download)

4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Download)

5) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 (Download)

6) Bộ tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Download)

7) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Download)

8) Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022_Cá nhân (Download Word) (Download PDF)

9) Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022_Tổ chức (Download Word) (Download PDF)

10) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022_Cá nhân (Download Word) (Download PDF)

11) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022_Tổ chức (Download Word) (Download PDF)

12) Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Download Word) (Download PDF)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Download)

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Download) 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: