Liên hệ
Mã bảo mật: Hidden Code   
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1
Điện thoại:0243.8643327 - 0243.8643323 - Fax:04.38641366
Địa chỉ:Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Email:cpc1hanoi@cpc1.com.vn
Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: