Thông báo v/v thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
09/03/2023 | 288 lượt xem

Thông báo V/v thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: