Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
29/09/2020 | 299 lượt xem
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của 01 Cổ đông sau:
 
1) Cổ đông Nguyễn Đình Dưỡng - Mã sổ cổ đông: 040005
 
- Giấy đề nghị cấp lại GCNSHCP Nguyễn Đình Dưỡng (Download)
Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: