BÁO CÁO TÀI CHÍNH
18/04/2019 | 8390 lượt xem

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023 (DOWNLOAD)

- CV Số 882/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 (DOWNLOAD)

- CV Số 676/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2022 (DOWNLOAD)

- CV Số 163/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 (DOWNLOAD)

- CV Số 2718/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2022 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 (DOWNLOAD)

- CÔNG VĂN SỐ 578/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021 (DOWNLOAD)

- CÔNG VĂN SỐ 200/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021 (DOWNLOAD)

- CÔNG VĂN SỐ 2262/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2021 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2021 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021 (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (DOWNLOAD)

- CÔNG VĂN SỐ 557/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020 (DOWNLOAD)

- CÔNG VĂN SỐ 199/CPC1-TCKT (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020 (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2020 (DOWNLOAD)

- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020 (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2020 (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (DOWNLOAD)

- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019 (DOWNLOAD)

- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019 (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2019 (DOWNLOAD)

- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019 (DOWNLOAD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (DOWNLOAD)

- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD) 

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2018 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2017 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017 (DOWNLOAD)

* BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: