ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
11/04/2024 | 1572 lượt xem

          Sáng ngày 11/4/2024, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (CPC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 tại trụ sở chính của Công ty, số 87 Nguyễn Văn Trỗi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

          Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 19.476.191 cổ phần chiếm 92,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

          Đại hội có sự tham dự của đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP: Ông Đinh Xuân Hấn - Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Đức Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các đại diện một số bộ phận của Tổng công ty. Tham dự Đại hội còn có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc của Công ty. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 gồm: Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT và Ông Công Việt Hải - Tổng Giám đốc.

Toàn cảnh Đại hội

          Báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo CPC1 chia sẻ: Cùng với những thuận lợi và khó khăn chung của ngành Dược Việt Nam năm 2023, Công ty CPC1 bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tổng doanh thu đạt 2.158,3 tỷ đồng, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 115,9 tỷ đồng bằng 229,6% so với năm 2022. Đây là năm đầu tiên lợi nhuận của CPC1 vượt mức 100 tỷ đồng, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai. Bước sang năm 2024, trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2023, Công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm khai thác, phát triển sản phẩm mới; Kiểm soát tốt kế hoạch dòng tiền để tối ưu chi phí tài chính, tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ; Triển khai có hiệu quả các giai đoạn của phần mềm ERP thay thế phần mềm BFO; Xây dựng chính sách KPIs và hệ thống tiền lương gắn với hiệu quả hoàn thành công việc; Sửa chữa và nâng cấp hệ thống kho bảo quản đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả tối đa.

 

 

Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội

Ông Công Việt Hải – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thống nhất thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Đây là mô hình được quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo thông lệ tốt trong quản trị công ty tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý với mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT không những đáp ứng được yêu cầu của pháp luật mà còn xây dựng được hệ thống quản trị tiên tiến, phù hợp thông lệ quốc tế, hạn chế sự trùng lặp về cơ cấu tổ chức kiểm soát tại Công ty, cũng như tạo sự chủ động cho HĐQT trong công tác kiểm soát nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.

          Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Hồng Nhung, Bà Nguyễn Thùy Dung và thực hiện việc bầu Bà Trần Thị Kim Khánh là thành viên độc lập HĐQT và Bà Bùi Thị Thanh Hải bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

          Đại hội cũng đã dành thời gian để các cổ đông thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan trong các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông

          Các báo cáo, tờ trình đã được các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

          Với mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn vốn cho các cổ đông, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quản trị công ty minh bạch, chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 không ngừng nỗ lực, tiếp tục kiện toàn hệ thống, đổi mới tư duy sẵn sàng bước vào một hành trình mới.

 

Ban lãnh đạo CPC1 chụp ảnh kỉ niệm cùng các đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với những thành tựu đã đạt được trong năm qua, cùng với những định hướng phát triển mới và sự cam kết mạnh mẽ của Ban Lãnh đạo, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư trong hành trình đưa CPC1 trở thành nhà phân phối thuốc chuyên nghiệp tại Việt Nam và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

 

 

 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax:
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: