Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đống Cổ đông thường niên năm 2019
14/03/2019 | 1607 lượt xem

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đống Cổ đông thường niên năm 2019 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: