Biên bản & Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019
26/04/2019 | 1760 lượt xem

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2019.

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 (Download)

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 (Download)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI:

 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: