Thông báo v/v chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
15/07/2019 | 1333 lượt xem

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (Download)

Mẫu đề nghị nhận cổ tức năm 2018 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: