Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
30/01/2020 | 1399 lượt xem

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: