Thông báo v/v chốt DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
13/03/2020 | 767 lượt xem

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: