Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020
29/05/2020 | 1059 lượt xem

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 (Download)

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: