Báo cáo và công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
29/05/2020 | 754 lượt xem

Báo cáo và công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: