Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
20/01/2021 | 210 lượt xem

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 và công văn số 199/CPC1-TCKT giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQHĐKD Quý 4 năm 2020 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo Quý 4 năm 2019 

- Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 (Download)

- Công văn số 199/CPC1-TCKT (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: