ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
27/04/2021 | 758 lượt xem

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

          Sáng 26/4/2021, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở chính của Công ty số 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đến tham dự Đại hội có đại diện Ban Điều hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền, đại diện cho 20.134640 cổ phần - chiếm 95,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn chủ tọa làm việc tại Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu và cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021, kế hoạch kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và các Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT

                       Ông Nguyễn Doãn Liêm – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Bà Lường Thị Kim Thanh – Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

 

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

          Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua và định hướng trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo hướng nhà phân phối thuốc và các sản phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín, năng động, chuyên nghiệp; Tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động quản lý, kinh doanh, phân phối để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm dịch vụ; Cải thiện và phát huy tốt các nguồn lực nền tảng trong Công ty. Phấn đấu giữ được lợi nhuận trong nửa đầu nhiệm kỳ  và đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 5% - 8% trong giai đoạn sau; Thực hiện các giải pháp tăng vốn chủ sở hữu phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ông Đinh Xuân Hấn – Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP phát biểu

          Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với mục tiêu phát triển bền vững.

 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: