Báo cáo & Công bố thông tin v/v bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
27/04/2021 | 257 lượt xem

Báo cáo và Công bố thông tin về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: