Báo cáo & Công bố thông tin v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
25/06/2021 | 376 lượt xem

1) Báo cáo & Công bố thông tin v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc (Download)

2) Bản cung cấp thông tin - Nguyễn Thị Hòa (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: