Công bố thông tin v/v chi trả cổ tức năm 2020
27/07/2021 | 180 lượt xem

CV ĐI SỐ 1783/CPC1-TCHC CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG TIỀN (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: